Kantor internetowy - Kantor online - Kantor walutowy

Ile czasu trwa przelew zagraniczny?

 

To pytanie zadajemy sobie zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy sytuacja zmusi nas do skorzystania z opcji przelewu w innej walucie niż polski złoty. Właśnie – bo trzeba wiedzieć, że dla instytucji płatniczych przelew w innej walucie jest traktowany jak zagraniczny, nawet jeśli środki faktycznie nie opuszczą Polski.

Dlaczego przelew waluty jest traktowany inaczej niż złotych?

Przelewy w polskich złotych są rozliczane specjalnym systemem ELIXIR, który kilka razy dziennie przesyła pomiędzy bankami informacje na temat wykonanych transakcji, co pozwala im zaksięgować odpowiednie kwoty, na przypisanych im rachunkach.

System ten nie obejmuje innych walut, przez co transakcje w nich dokonane muszą iść tradycyjną drogą, co z kolei wydłuża czas. Jedynym wyjątkiem jest system Euro-Elixir, który umożliwia nieco szybsze (ale nie tak jak przelew złotówkowy) przesłanie tej waluty w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej.

Zresztą o specjalnym traktowaniu walut najlepiej świadczy fakt, że niekiedy godzinami trwa ich przeksięgowanie pomiędzy kontami znajdującymi się w tym samym banku.

Od czego zależy czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu?

Na to, kiedy nasz przelew zostanie zaksięgowany na docelowym rachunku, ma wpływ wiele czynników. Ważne jest, jaką walutę przelewamy, do jakiego kraju na świecie, a nawet jaką kwotę.

Powinniśmy mieć świadomość, że na przykład przelewy międzykontynentalne będą trwały nieco dłużej. Podobnie jest w przypadku większych sum pieniędzy. W ramach walki z finansowaniem przestępczości i terroryzmu takie przekazy muszą zostać bardzo dokładnie sprawdzone, zanim trafią do odbiory.

Ponadto, jeśli przelewamy środki do instytucji, z którą nasz bank nie ma podpisanej specjalnej umowy, do gry włączają się tak zwane banki pośredniczące. W praktyce wygląda to tak, że największe banki w danych krajach (na przykład w Polsce i w Chinach) podpisują ze sobą wspomniane umowy i świadczą nawzajem usługę wymiany transakcji dla swoich mniejszych odpowiedników. Im mniejszy i bardziej lokalny bank, tym więcej banków pośredniczących będzie musiało wziąć udział w transakcji.

Trzeba również pamiętać o kalendarzu – banki zazwyczaj nie księgują transakcji zewnętrznych w soboty i niedziele (w grę wchodzą również lokalne święta, przypadające na robocze dni tygodnia), dlatego przelew wysłany w piątek z automatu zostanie zaksięgowany najwcześniej w poniedziałek.

Niebagatelne znaczenie ma również ilość i jakość informacji, jakie podamy w naszej dyspozycji. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku realizowania przekazów do krajów odmiennych kulturowo od Polski – każdy inaczej postawiony znak interpunkcyjny może całkowicie zmienić znaczenie informacji.

Każdorazowo w przypadku naszej pomyłki wydłuża się czas, w jakim nasza dyspozycja zostanie zrealizowana.

Ile dokładnie trwa przekazanie pieniędzy z granicę?

Sprawdziliśmy ofertę kantoru internetowego www.dobrykantor.pl, który w swojej ofercie ma przelewy zagraniczne w atrakcyjnej cenie (10 złotych przelew w walucie innej niż euro, 5 złotych za przelew w walucie euro do krajów należących do UE).

Z informacji, jakie uzyskaliśmy wynika, że nie da się co do godziny przewidzieć momentu zaksięgowania – zbyt dużo czynników zewnętrznych wchodzi w grę. Natomiast można określić widełki czasowe w jakich nasz przelew zostanie zaksięgowany. I tak:

 

  • Przelew waluty w obrębie tego samego banku, jeśli zostanie złożony przed godziną 13:00, dojdzie tego samego dnia.
  • Krajowy przelew w walucie obcej pomiędzy różnymi bankami lub w obrębie tego samego banku, ale złożony po godzinie 13:00, trwa zazwyczaj D+1 (gdzie D = dzień, w którym złożyliśmy dyspozycję).
  • Przelew waluty euro do krajów należących do Unii Europejskiej nie powinien również przekroczyć D+1
  • Przelew waluty innej niż euro do krajów należących do Unii Europejskiej to już raczej D+2
  • Na przelew wykonywany poza strefę Unii Europejskiej trzeba założyć D+3

Tak więc widzimy, że w najgorszym przypadku nasz przelew może wędrować blisko tydzień (jeśli na przykład po drodze wypadnie weekend) – mając tę wiedzę, warto taką płatność zaplanować odpowiednio wcześniej.