• Forex

    Powiązania cen na rynku nieruchomości z wahaniami na rynku walut

    Wpływ kursów walutowych na rynek nieruchomości Rynek nieruchomości jest ściśle powiązany z wahaniami na rynku walutowym, a kursy walut mogą mieć znaczący wpływ na ceny nieruchomości, szczególnie w dużych, międzynarodowych metropoliach. Gdy waluta lokalna słabnie w stosunku do innych walut, nieruchomości w danym kraju stają się tańsze dla zagranicznych inwestorów.…