Kantor walutowy

Internetowa wymiana walut

Internetowa wymiana walut kantor pojawiła się w Polsce w 2011 roku. W kantorze internetowym wszystkie transakcje, czyli przelew złotówek i zwrotny przelew w walucie odbywa się poprzez platformę www oraz bankowość internetową. Klient takiego kantoru jako pierwszy przelewa na jego konto określoną sumę pieniędzy w jednej walucie i otrzymuje na wskazane przez siebie konto przeliczoną już kwotę w żądanej przez siebie walucie.

W naszym kraju wymiana walut kantor funkcjonuje na podstawie zezwolenia dewizowego wydanego przez NBP, jednak rozwój tej dziedziny biznesu otworzyła tak naprawdę ustawa antyspreadowa, pozwalająca na spłacanie zaciągniętych w bankach kredytów w obcej walucie. Dla potencjalnego klienta wymiany walut kantoru ważne jest to, że internetowe kantory podlegają nadzorowi NBP a ich właściciele muszą spełniać określone warunki narzucone przez prawo. Daje to ogromne poczucie bezpieczeństwa, pewność transakcji i buduje zaufanie do tego rodzaju usługi.

Wymiana walut kantor zobowiązany jest również do pełnej ochrony danych osobowych swoich klientów, stosując zabezpieczenia i ochronę przed podsłuchem transmisji poufnych danych.

Na naszym rynku szybko pojawiła się również możliwość wymiany walut kantor internetowy, których właścicielami są banki.

Oferta wymiany walut kantor skierowana jest przede wszystkim do: kredytobiorców walutowych, przedsiębiorców zajmujących się importem i eksportem oraz do polskich pracowników zatrudnionych za granicą i tam otrzymujących wynagrodzenie.

Do czasu, aż Polska nie wejdzie do strefy Euro, a jak dotąd nie mamy żadnej wyznaczonej daty ani kierunków działania zbliżających nas do tego faktu, rynek wymiany walut ma się dobrze i cały czas harmonijnie się rozwija. Podmiotów – operatorów cały czas jeszcze przybywa, chociaż widoczna jest już duża konkurencja i walka o klienta. Prędzej czy później rynek ten czeka znacząca konsolidacja. Chociaż już teraz widać wyraźnie tworzącą się specjalizację. Niektóre z kantorów oferują np. korzystniejsze kursy sprzedaży, inne kupna obcej waluty.